Een warm (t)huis

Voor een pleegoma en haar kleindochter

Wilt u een pleegoma en haar kleindochter helpen aan een warm (t)huis?

Een pleegoma zorgt al ruim 10 jaar voor haar kleindochter. Hun huis beschikt echter niet over een centrale verwarming. Door omstandigheden is het niet gelukt om radiatoren te plaatsen. Helaas ontbreken de financiële middelen om deze aan te schaffen en te plaatsen. Al 10 jaar wordt het huis noodgedwongen verwarmd door een elektrisch kacheltje. Samen met uw steun willen wij realiseren dat de winter 2020/2021 de laatste koude winter voor pleegoma en haar kleindochter is geweest.

Er is reeds een sponsorbedrag van 2000 euro toegezegd. We hebben nog 1000 euro nodig voor het aanschaffen van de radiatoren en aansluitmaterialen en 1500 euro voor het installeren ervan. Uiteraard is sponsoring in de vorm van materialen ook van harte welkom. Voor sponsoring in de vorm van materialen kunt u contact met ons opnemen via info@vriendenvanxonar.nl

Doel waarvoor u doneert*


Disclaimer*

Vrienden van XONAR verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel om jouw bestelling en betaling af te handelen en je een bedankkaartje te sturen en om een transparante boekhouding te voeren over donaties, giften en sponsorgelden. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vragen kun je sturen aan info@vriendenvanxonar.nl