Klimrek

Voor ons Medisch Kleuter Dagverblijf in Heerlen

Een kind verdient een jeugd zonder zorgen. Spelen, klauteren en bewegen helpen een kind hierbij. Het klimrek in de gymzaal bij ons Medisch Kleuter Dagverblijf aan de Heerlerbaan is afgekeurd en zullen we moeten verwijderen. De medewerkers geven aan dat het klimrek veel wordt gebruikt en dat dit een groot gemis is voor de kinderen.

Met de Vrienden van XONAR willen we een nieuw klimrek plaatsen en daarvoor zijn we op zoek naar donaties. Helpt u ook mee?

Doel waarvoor u doneert*


Disclaimer*

Vrienden van XONAR verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel om jouw bestelling en betaling af te handelen en je een bedankkaartje te sturen en om een transparante boekhouding te voeren over donaties, giften en sponsorgelden. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vragen kun je sturen aan info@vriendenvanxonar.nl