Samen werken aan

zelfvertrouwen

Lees het verhaal van Cynthia Nelissen, hulpverlener bij XONAR, hoe een meisje van 10 jaar haar doel wist te behalen.

Ik begeleid al een tijdje een meisje van 10 jaar. We hebben het afgelopen jaar samen hard gewerkt aan het vergroten van haar zelfvertrouwen en weerbaarheid. Deze maand gaan we afsluiten. Ik ben trots om te zien dat de onzekerheid van dit meisje, waar ze vooral op school last van had (pesterijen), zichtbaar is veranderd. Ze wordt niet meer gepest. Als kinderen op school iets zeggen, laat ze nu zowel non-verbaal als verbaal zien dat ze het niet accepteert. De afgelopen jaren heeft ze een achterstand ontwikkeld op het gebied van rekenen en dit heeft invloed op haar onzekerheid. Daarom heeft ze nog één doel; rekenen op eigen niveau, in haar eigen klas. Om haar hier nog in te ondersteunen, heeft ze via de Vrienden van XONAR gebruik kunnen maken van een bijlesaanbod. Een keer per week krijgt ze bijles rekenen. Ze verbaast zichzelf dat ze opdrachten goed heeft en ze deze ook daadwerkelijk snapt. ‘Ik ben beter geworden en begrijp al veel meer’. Dit zorgt voor opluchting en voor ruimte om ook hier meer zelfvertrouwen in te krijgen. Hoe mooi is het om haar zo de mogelijkheid te geven om haar laatste doel ook nog te behalen! Haar perspectief te bieden en te zorgen dat zij na afsluiting bij XONAR versterkt met zelfvertrouwen weer verder kan.

Cynthia kon de bijles volgen dankzij de ondersteuning van Stichting van het Kind.