Samen maken we

de wereld mooier

Elk kind zou moeten opgroeien in een warm thuis. Waar liefde en veiligheid vanzelfsprekend zijn en het geen armoede kent. Zelfs in ons eigen Nederland is dat zeker niet altijd het geval.

Bij XONAR zien we dagelijks kinderen die opgroeien in gezinnen waar niets vanzelfsprekend is. Armoede, verwaarlozing en soms zelfs een onveilige situatie zien onze hulpverleners maar al te vaak. Ouders kunnen de zorgen voor hun kinderen soms niet aan en buiten het gezin is er niemand die zich echt om deze kinderen bekommert.

Kwetsbare kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie hebben juist onze hulp hard nodig. Help mee en steun een kind in zorg bij XONAR! Doneer nu of biedt uw inzet aan!

Zo geeft u een kind de kans op een betere toekomst.

Samen maken we de wereld een klein beetje mooier!