Goede start

Voor jongeren en vrouwen die op zichzelf gaan wonen

Binnen XONAR begeleiden wij gezinnen en jongeren naar een zelfstandig leven. Dat kan voor een gezin zijn uit de vrouwenopvang, maar het kan ook gaan om jongeren na een kamertraining. Bij zo een nieuwe start of nieuw begin kunnen ze best een beetje hulp gebruiken. Hele basale dingen voor de uitzet of om zich in te kunnen richten, kunnen echt het verschil maken. Doe mee en geef de kwetsbare gezinnen en jongeren een goede start.

Doel waarvoor u doneert*


Disclaimer*

Vrienden van XONAR verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel om jouw bestelling en betaling af te handelen en je een bedankkaartje te sturen en om een transparante boekhouding te voeren over donaties, giften en sponsorgelden. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vragen kun je sturen aan info@vriendenvanxonar.nl