Ons dagelijks

Bestuur

De stichting Vrienden van XONAR telt drie bestuursleden. Het zijn medewerkers van XONAR die zich onbezoldigd inzetten voor dat beetje extra geluk van kinderen en jongeren bij XONAR.

  • Jean Koolen, voorzitter
  • Annemiek Kessen, secretaris
  • John Arets, penningmeester.

Zij  besturen de stichting en zijn verantwoordelijk voor het algemene en financiële beleid. Jaarlijks leggen zij via een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten van de Vrienden van XONAR.