Onze visie op

sponsoring

  • Wij vinden het belangrijk om fondsen, sponsoren en mensen aan ons te verbinden die onze drive en passie delen. Die net als wij het verschil willen maken voor kinderen en jongeren die het niet gemakkelijk hebben. Wij richten ons daarom vooral op fondsen en sponsoren die voor deze doelgroep willen gaan. Met hen gaan we het liefst een langdurige relatie aan. Daar investeren we in.
  • Wij willen dat onze sponsoren zich gewaardeerd voelen. Daarom hanteren we het principe van wederkerigheid. Dit betekent dat we een tegenprestatie bieden via bijvoorbeeld PR, inzet van onze jongeren of in de vorm van een bezoek aan XONAR. Jaarlijks organiseren wij een sponsordag om alle sponsoren die onze kinderen en jongeren een warm hart toedragen, te bedanken en in het zonnetje te zetten. Daarbij zijn vooral de jongeren zelf betrokken. Wij willen samen trots ervaren.
  • Wij ervaren hoe blij een gift een kind kan maken. We willen ook dat onze sponsoren dat ervaren. Daarom koppelen wij aan elke sponsor terug wat de betekenis is geweest van de donatie voor de kinderen en jongeren binnen XONAR. Als het even kan, laten we dat vooral het kind of jongere zelf doen.
  • Wij vinden het belangrijk dat alle giften worden besteed aan het doel waarvoor ze zijn toegezegd. Alle aanvragen zijn daarom geoormerkt. Als we middelen om de een of andere reden niet kunnen besteden,  worden ze teruggestort naar het betreffende fonds. Jaarlijks laten we een jaarrekening opmaken voor al onze sponsoren.
  • Wij respecteren de privacy van cliënten. Wij werken alleen met fondsen die zorgvuldig hiermee omgaan. Wij gaan zelf ook zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Ze worden vertrouwelijk behandeld, niet gedeeld met derden en niet langer bewaard dan nodig is.
  • Wij betrekken kinderen en jongeren bij de activiteiten van de Vrienden van XONAR door regelmatig in overleg met hen te gaan en hen te betrekken bij de communicatie en bij activiteiten en evenementen.