Laptop, tablet of computer

Voor schoolwerk, online lessen, ontspanning en om digitaal in contact te blijven met familie en vrienden

In deze tijd van digitalisering is het hebben van een laptop of Ipad geen luxe maar een noodzaak. Lang niet iedere jongere die bij XONAR in zorg is, kan over een laptop beschikken.

We blijven ons inspannen om al onze jongeren optimaal te kunnen ondersteunen, ook digitaal. Helpt u mee om onze jongeren in verbinding te houden met school en hun klasgenoten? Connect to the World; juist nu! Het is zo hard nodig!