Laptop, tablet of computer

Voor schoolwerk, online lessen, ontspanning en om digitaal in contact te blijven met familie en vrienden

In deze tijd van digitalisering is het hebben van een laptop of Ipad geen luxe maar een noodzaak. Lang niet iedere jongere die bij XONAR in zorg is, kan over een laptop beschikken.

We blijven ons inspannen om al onze jongeren optimaal te kunnen ondersteunen, ook digitaal. Helpt u mee om onze jongeren in verbinding te houden met school en hun klasgenoten? Connect to the World; juist nu! Het is zo hard nodig!

Doel waarvoor u doneert*


Disclaimer*

Vrienden van XONAR verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel om jouw bestelling en betaling af te handelen en je een bedankkaartje te sturen en om een transparante boekhouding te voeren over donaties, giften en sponsorgelden. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vragen kun je sturen aan info@vriendenvanxonar.nl