Bijles nodig

Help mee om de leerachterstand van kinderen en jongeren in te halen

Hulpverleners van XONAR maken zich zorgen over de leerachterstand die ontstaat bij een aantal kwetsbare kinderen in zorg bij XONAR.

Door de situatie waarin een kind ongewild terecht komt, loopt het vaak al vroeg leerachterstand op en heeft het vaak minder kans op een goede toekomst. Zeker in deze periode hebben veel kinderen behoefte aan wat extra aandacht en ondersteuning. Bent u of kent u een leraar die met pensioen is of een student aan de Hogeschool die een kind kan helpen in het bijspijkeren van kennis? Laat het ons graag weten via info@vriendenvanxonar.nl

U kunt ook een financiële bijdrage leveren aan bijles voor een kind en daarmee de kansen voor een betere toekomst vergroten.

Doel waarvoor u doneert*


Disclaimer*

Vrienden van XONAR verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel om jouw bestelling en betaling af te handelen en je een bedankkaartje te sturen en om een transparante boekhouding te voeren over donaties, giften en sponsorgelden. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vragen kun je sturen aan info@vriendenvanxonar.nl