Een tasje met dierbare spullen

Voor kinderen in echtscheiding

Jaarlijks krijgen vele duizenden kinderen op een dag te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Alles wat veilig en vertrouwd was, wordt ineens anders. Veel van deze kinderen moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan nieuwe liefdes van hun ouders en in het ergste geval één van de ouders heel erg missen. Wij willen deze kinderen iets meegeven, iets dat van hen is en dat met hen mee mag reizen van de ene naar de andere ouder. Een tasje waar zij hun spulletjes in kunnen doen die ze graag in beide huizen bij zich willen hebben. Ook willen we ze op hun eigen niveau psycho-educatie geven over wat het betekent als je ouders uit elkaar gaan, bijvoorbeeld door (voorlees)boekjes in de tassen te doen, evenals een dagboek voor hun eigen verhalen en geheimen.

Voor deze kinderen vragen wij steun!

Doel waarvoor u doneert*


Disclaimer*

Vrienden van XONAR verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens met als doel om jouw bestelling en betaling af te handelen en je een bedankkaartje te sturen en om een transparante boekhouding te voeren over donaties, giften en sponsorgelden. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij een boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vragen kun je sturen aan info@vriendenvanxonar.nl