Maatjes gezocht!

Voor kwetsbare kinderen en jongeren

Kinderen in zorg bij XONAR hebben vaak al een hoop meegemaakt. Zij kunnen daarom heel goed wat extra steun van een maatje gebruiken. Ook voor kwetsbare jongeren die op het punt staan zelfstandig te gaan wonen zoeken we een maatje. Soms kan een maatje helpen met praktische steun, bijvoorbeeld het brengen en halen naar de sportles, samen iets leuks doen, of gewoonweg een positief rolmodel voor iemand zijn. Geef een beetje van uw tijd en aandacht, u krijgt een wereld van verschil terug! Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via info@vriendenvanxonar.nl