09-09-2021

Kinderhulp zet hulp aan 18 tot 21 jarigen in de schijnwerpers

Kinderhulp is er óók voor jongeren van 18 tot 21 jaar! Kinderhulp verstrekte in de maanden april en mei Pathé Thuis Kadocodes voor jongeren van 18 tot 21 jaar.

De codes werden verstrekt aan jongeren die vanwege de financiële situatie thuis niet de mogelijkheid hebben om veel te ondernemen in hun vrije tijd. Met de code kon de jongere thuis gratis een Pathé film kijken. 45 jongeren van XONAR hebben gebruik gemaakt van deze mooie actie. Kinderhulp, heel erg bedankt!