21-02-2022

Nieuw klimrek voor de kinderen in ons MKD

Lekker kunnen klimmen, klauteren en springen draagt bij aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen

Op 17 februari jl. mochten wij een prachtig klimrek in gebruik nemen dat geschonken is door Rotaryclub Heerlen Land van Rode. Martie Wanders: ‘’Toen onze Rotaryclub Heerlen Land van Rode in 2020 van XONAR een verzoek ontving voor een financiële ondersteuning ten behoeve van het plaatsen van een nieuw klimrek voor het Medisch Kleuter Dagverblijf aan de Heerlerbaan in Heerlen ( het oude was afgekeurd en er waren onvoldoende financiële middelen voor de vervanging) met als uitgangspunt -Een kind verdient een jeugd zonder zorgen-  is besloten om hier positief op te reageren.”

Patrick Beugels: “Het faciliteren van projecten met regiogebondenheid die bijdragen aan maatschappelijk welzijn past immers goed binnen de community servicegedachte van onze club.”

Martie en Patrick: “Op 17 februari jl. hebben wij bij de officiële opening van het prachtige klimrek aanwezig mogen zijn. Een aantal kleuters was heerlijk aan het klimmen en ravotten op dit nieuwe klimrek. Het plezier spatte er van af! En dan is het meteen duidelijk: ‘Hier doe je het voor!’. Welzijn is een woord. In de praktijk hebben we  even kunnen zien wat dit dan betekent. Wij hopen in ieder geval  dat nog veel kleuters gedurende een lange periode van het klimrek gebruik zullen maken!”.